PR služby v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Špecializáciou je komunikácia nových singlov, albumov, koncertov a kultúrnych podujatí slovenských i zahraničných interpretov. Zabezpečujeme distribúciu a umiestnenie singlov v rádiách, prezentáciu v televíznych programoch ako aj publicitu o pracovných aktivitách umelcov a kultúrnych inštitúcií. 

Služby v oblasti komunikácie s verejnosťou a médiami

Našou prioritou je informovať o službách a produktoch klientov tak, aby sa informácia dostala k zvolenej cieľovej skupine. Komunikujeme so všetkými relevantnými médiami na Slovensku. Klientom sprostredkovávame nákup mediálneho priestoru, mediálne poradenstvo, prípravu, spracovanie a distribúciu tlačových správ. Vyhodnotenie komunikácie realizujeme prostredníctvom monitoringu mediálnych výstupov.

Krízová komunikácia

Keď nastane kríza, rozbehne sa niekoľko súbežných procesov. Častokrát si firma uvedomí, že potrebuje poradenstvo až v momente, kedy sú prvé negatívne mediálne výstupy už publikované. Z pohľadu udržania dôveryhodnosti je optimálne správne a včas komunikovať nielen s médiami a verejnosťou, ale aj so zamestnancami, partnermi a ďalšími inštitúciami.

Nákup mediálneho priestoru

Mediálny priestor nie je iba inzerát v tlačenom médiu, banner na webstránke alebo televízna či rozhlasová reklama. Nákup mediálneho priestoru umožňuje naplno využiť potenciál komunikovaného obsahu smerom k verejnosti. Správnym nastavením je nákup mediálneho priestoru boosterom komunikácie.

Media manažment

Pre prácu médií je nevyhnutné poznať špecifiká ich profesie, preto pri príprave priestoru, v ktorom sa budú zástupcovia médií pohybovať, obsahu, ktorý im budete distribuovať, využívame znalosti z medzinárodného prostredia. Vo vybranom priestore nastavíme optimálne usadenie, občerstvenie, akreditáciu a ďalšie drobnosti, ktoré uľahčia vzájomnú komunikáciu.
Kontakt

Mgr. Andrea Čurná

becom Slovakia, spol. s r.o.
info(a)woowoo.sk

Referencie – kultúra

Celeste Buckingham | Lukáš Adamec | Miro Jaroš | Vlčie maky | Karol Konárik | Elán | Pavol Habera & Team | Helena Vondráčková 

Ilona Csáková | Tomáš Klus | Gladiator | Robo Opatovský | Robo Burian | Ceny SOZA | Muzikálový festival Jozefa Bednárika | One Day Jazz Festival 

 Sinplus | Phil X (gitarista Bon Jovi) | Ceny ESPRIT | Marcel Palonder | Erik Aresta | Michal David | Matej Koreň | World Music Festival | Maluma 

Shaolin Monks | Ben & Mateo | Nykki a ďalší

Referencie – zdravie a lifestyle

Lasercenter, Nitra | Butterfly Body | Proton Therapy Center, Praha | Národné centrum srdcových a cievnych chorôb, Bratislava | Oxywater & Oxyaddict

Referencie – priemysel a inovácie

na vyžiadanie